Politechnika Poznańska

Centrum Praktyk i Karier
Studentów i Absolwentów

    English version
Menu
Kontakt
Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku
w godzinach 7:30 - 15:00

ul. Piotrowo 3, pok. 327
(budynek z zegarem)
61-138 Poznań
tel 048 61 6652010
fax 048 61 6652770
cpk@put.poznan.pl
Era Inżyniera
www.ei.put.poznan.pl
Wiedza dla gospodarki
http://www.wdg.put.poznan.pl/
KGOW
http://kgow.put.poznan.pl/
Oferty Ernst & Young

Partnerzy
Wojewódzki Urząd Pracy
w Poznaniu
Wojewódzki Urząd Pracy


www.fundacjapp.poznan.pl

www.afera.com.pl

karieria.com.pl

globaltalents.pl

Praca Poznań

Akademia Alana Bita

Księgarnia Między Słowami

Stowarzyszenie Studentów z Niepełnosprawnościami Politechniki Poznańskiej 'Nieprzeciętni'

Job-Tech.pl
 
Niepełnosprawni na rynku pracy
INSTYTUCJE RYNKU PRACY I ORGANIZACJE
10-02-2006


Instytucje rynku pracy i organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych ...
• Powiatowe urzędy pracy
adres strony internetowej: www.praca.gov.pl
• Gminne Centra Informacji
adres strony internetowej: www.wup.poznan.pl ...

• Akademickie Biura Karier
adres strony internetowej: www.wup.poznan.pl
• Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
ul. Gałczyńskiego 4
00-362 Warszawa
tel. (022) 826 96 73, (022) 661 11 32
faks (022) 826 51 46
e-mail: Katarzyna.Duszczyk-Kunicka@mps.gov.pl
adres strony internetowej: www.mps.gov.pl
• Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Oddział Wielkopolski
ul. Lindego 4
60-537 Poznań
tel. (061) 843 55 16 do 18, (061) 843 04 31
faks (061) 847 64 39
e-mail: poznan@pfron.org.pl
adres strony internetowej: www.pfron.bip.org.pl
• Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
Oddział Wielkopolski
ul. Wiankowa 3
61-131 Poznań
tel. (061) 872 01 96, (061) 875 09 56
faks (061) 875 26 97
e-mail: biuro@poznan.popon.pl
adres strony internetowej: www.popon.pl
• Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
ul. Piekary 14/15
61-823 Poznań
tel. (061) 856 73 00
faks (061) 851 56 35
e-mail: rops@wielkopolska.mw.gov.pl
adres strony internetowej: www.rops.wielkopolska.mw.gov.pl
• Wojewódzka Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych
• Organizacje pozarządowe    Copyright © 2004-2008  cpk.put.poznan.pl, All rights reserved Strona stworzona przez CZSK PP