BusWiFi sp. z o.o.
BusWiFi to interaktywna telewizja dla pasażerów komunikacji miejskiej. Naszym celem jest zapewnienie pasażerom przyjemnej podróży i zawsze aktualnych informacji. Zapewniamy kompleksową obsługę począwszy od produkcji i montażu ekranów LCD w pojazdach komunikacji publicznej, przez przygotowywanie spotów, po nadzór nad sprawnym działaniem systemów oraz dbanie o najwyższą jakość prezentowanych materiałów. Nasza platforma, w połączeniu z zapewnianym przez nas darmowym dostępem do bezprzewodowego internetu dla pasażerów, to prawdziwy skok jakości usług świadczonych przez przewoźników transportu zbiorowego. Reklama multimedialna na nośnikach elektronicznych w autobusach to nieszablonowy sposób dotarcia z przekazem do dużej grupy odbiorców.

Front-end Developer w telewizji pasażerskiej BusWiFi TV

05766/2021

Chcesz być częścią zespołu interaktywnej telewizji dla pasażerów i mieć wpływ na to, jak jest odbierana przez pasażerów ? Dołącz do działu IT i miej wpływ na to, jak będziemy prezentować informację pasażerską na sieci nośników digital signage BusWiFi TV w 4 miastach.

Będziesz miał możliwość samorozwoju, a także realny wpływ na to, jakie nowości zaoferujemy pasażerom i reklamodawcom.

Poszukujemy entuzjastę open-source oraz open-data, posiadającego zmysł tworzenia przejrzystych interfejsów użytkownika, które w ciekawy sposób pomogą przedstawić „nudne/nieciekawe” dane jakimi są rozkłady jazdy, schematy sieci, raporty real-time itd.

Wdrażamy od podstaw systemy dynamicznej informacji pasażerskiej dla przewoźników, organizatorów transportu i pasażerów. Wdrażamy i rozwijamy między innymi: www.onebusaway.org www.opentripplanner.org www.thetransitclock.org

Oferujemy: świetną atmosferę, niezbędne narzędzia do pracy, dodatkowe benefity i dowolną formę współpracy - umowę B2B, umowę o pracę, umowę zlecenie, lub inną formę współpracy (do uzgodnienia).

Wymagania

  • pasja tworzenia rozwiązań informatycznych, które mogą wspomóc systemy transportowe w miastach
  • zmysł tworzenia zrozumiałych i czytelnych interfejsów użytkownika
  • sprawność i łatwość porozumiewania się ze zdalnie pracującym zespołem oraz gotowość współpracy przy realizacji projektów
  • znajomość html/js/css, restapi, nodejs, git, opcjonalnie docker

Zadania związane z oferowanym stanowiskiem

  • rozwój nowych interfejsów użytkownika
  • nadzór nad działającymi aplikacjami
  • współpraca przy realizacji interaktywnej telewizji dla pasażerów buswifi.tv

Szczegóły

Oferta ważna do
2022-09-05
Wysokość wynagrodzenia
zależne od doświadczenia i zaangażowania czasowego
Branża
IT - programowanie
Rodzaj umowy/współpracy
Umowa o pracę
Region
woj. wielkopolskie
Miasto
Poznań
Preferowane kierunki
Elektromobilność,Informatyka,Sztuczna inteligencja / Artifical Intelligence

Kontakt

Opiekun
Wojciech Kulesza
Adres e-mail Telefon
+48616248682
Zaloguj się, aby odpowiedzieć.
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) kontrahent oświadcza, że został poinformowany o tym, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Politechnika Poznańska z siedzibą Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: 61 665 3639,
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Piotra Otomańskiego, który nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych na Politechnice Poznańskiej. Z IOD można kontaktować się mailowo, wysyłając wiadomość na adres: iod@put.poznan.pl.,
3) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, e i f RODO, w celu:
a) dysponowania danymi osobowymi, przez okres poprzedzający zawarcie Umowy dla potrzeb złożenia oferty lub negocjacji oraz przez okres wykonywania Umowy, jej realizacji, rozliczenia, koordynacji przez osoby fizyczne wskazane do kontaktów roboczych,
b) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych; z obowiązku archiwizacyjnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wynikającymi z przepisów zawartych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
c) wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym, polegającego w szczególności na prowadzeniu działalności naukowej, świadczeniu usług badawczych oraz transferu wiedzy i technologii do gospodarki,
d) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu realizacji umowy, stanowiących prawnie uzasadniony interes administratora,
4) Źródłem danych osobowych może być osoba, której dane dotyczą, ale również Strona umowy. Przetwarzane będą następujące kategorie danych: dane osobowe reprezentantów, pracowników/współpracowników – wskazane w treści umowy lub inne dane kontaktowe niezbędne do jej realizacji, koordynacji i rozliczenia, w szczególności: imię i nazwisko,e-mail służbowy, nr telefonu, stopień/tytuł naukowy, funkcja/stanowisko i miejsce pracy.
5) Odbiorcami danych mogą być:
a) organy publiczne i urzędy państwowe lub inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub wykonujące zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Politechniką Poznańską przetwarzają dane osobowe dla których administratorem jest Politechnika Poznańska, w szczególności podmioty świadczące dla Administratora obsługę informatyczną,
6) Administrator będzie przechowywał dane osobowe przez okres niezbędny do udokumentowania czynności z udziałem osób, których dane dotyczą, w związku z podjęciem działań przed zawarciem umowy i jej wykonywania, przez okres wynikający z przepisów rachunkowo-podatkowych. W przypadku potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej umowy, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dokumentacja będzie podlegała archiwizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
7) W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, których dane dotyczą, przysługują (na zasadach określonych w RODO) następujące uprawnienia: prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprzeciwu, prawo ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia oraz ograniczenia przetwarzania oraz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale też niezbędne do zawarcia oraz realizacji umowy,
10) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Witryna Centrum Praktyk i Karier przechowuje lokalnie informacje w plikach cookies w celu zapamiętania uwierzytelnionej sesji użytkownika oraz zbierania informacji statystycznych o sposobie korzystania ze stron internetowych. Jeżeli nie chcesz, aby system rekrutacyjny umieszczał te informacje lokalnie w postaci ciasteczek, zmień ustawienia swojej przeglądarki.