Water Serwis Sowińscy

Water Serwis Sowińscy Sp. j. jest polską firmą, na rynku uzdatniania wody działamy od 1999 roku. Świadczymy usługi w zakresie doboru systemów uzdatniania wody zarówno dla odbiorców indywidualnych, jak i przemysłowych – w pełnym zakresie – od projektu do wykonawstwa.

Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.waterserwis.pl

Inżynier/Specjalista ds. Uzdatniania Wody

09536/2024

OFERUJEMY:

 • przyjazną atmosferę i dobrą kawę :)
 • możliwość zdobywania nowych doświadczeń zawodowych (realizacja inwestycji pod indywidualne projekty klientów)
 • umowę o pracę na pół etatu [możliwość wydłużenia do pełnego etatu]
 • stabilne warunki zatrudnienia
 • dni pracy: dni robocze (poniedziałek - piątek)
 • godziny pracy do ustalenia

Water Serwis Sowińscy Sp. j. jest polską firmą, na rynku uzdatniania wody działamy od 1999 roku. Świadczymy usługi w zakresie doboru systemów uzdatniania wody zarówno dla odbiorców indywidualnych, jak i przemysłowych – w pełnym zakresie – od projektu do wykonawstwa.

W związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy osoby do naszego zespołu.

Osoby zainteresowane pracą zapraszamy do wysyłania CV.

Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.waterserwis.pl

Wymagania

 • studia o kierunku inżynierii środowiska, ochrony środowiska, inżynierii chemicznej
 • umiejętność obsługi programu AUTO CAD
 • umiejętność obsługi programu MS Office oraz systemu Windows 10+
 • komunikatywność
 • dyspozycyjność

Zadania związane z oferowanym stanowiskiem

 • przygotowywanie ofert na stacje uzdatniania wody
 • wykonywanie rysunków w AUTO CAD
 • przygotowywanie dokumentacji projektowej

Szczegóły

Oferta ważna do
2024-06-27
Wysokość wynagrodzenia
Nie określono
Branża
Technika/Inżynieria
Rodzaj umowy/współpracy
Umowa o pracę
Region
woj. wielkopolskie
Miasto
Luboń
Preferowane kierunki
Inżynieria chemiczna i procesowa,Inżynieria środowiska

Kontakt

Opiekun
Marianna Sowińska
Adres e-mail Telefon
501354383
Zaloguj się, aby odpowiedzieć.
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) kontrahent oświadcza, że został poinformowany o tym, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Politechnika Poznańska z siedzibą Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: 61 665 3639,
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Piotra Otomańskiego, który nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych na Politechnice Poznańskiej. Z IOD można kontaktować się mailowo, wysyłając wiadomość na adres: iod@put.poznan.pl.,
3) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, e i f RODO, w celu:
a) dysponowania danymi osobowymi, przez okres poprzedzający zawarcie Umowy dla potrzeb złożenia oferty lub negocjacji oraz przez okres wykonywania Umowy, jej realizacji, rozliczenia, koordynacji przez osoby fizyczne wskazane do kontaktów roboczych,
b) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych; z obowiązku archiwizacyjnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wynikającymi z przepisów zawartych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
c) wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym, polegającego w szczególności na prowadzeniu działalności naukowej, świadczeniu usług badawczych oraz transferu wiedzy i technologii do gospodarki,
d) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu realizacji umowy, stanowiących prawnie uzasadniony interes administratora,
4) Źródłem danych osobowych może być osoba, której dane dotyczą, ale również Strona umowy. Przetwarzane będą następujące kategorie danych: dane osobowe reprezentantów, pracowników/współpracowników – wskazane w treści umowy lub inne dane kontaktowe niezbędne do jej realizacji, koordynacji i rozliczenia, w szczególności: imię i nazwisko,e-mail służbowy, nr telefonu, stopień/tytuł naukowy, funkcja/stanowisko i miejsce pracy.
5) Odbiorcami danych mogą być:
a) organy publiczne i urzędy państwowe lub inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub wykonujące zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Politechniką Poznańską przetwarzają dane osobowe dla których administratorem jest Politechnika Poznańska, w szczególności podmioty świadczące dla Administratora obsługę informatyczną,
6) Administrator będzie przechowywał dane osobowe przez okres niezbędny do udokumentowania czynności z udziałem osób, których dane dotyczą, w związku z podjęciem działań przed zawarciem umowy i jej wykonywania, przez okres wynikający z przepisów rachunkowo-podatkowych. W przypadku potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej umowy, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dokumentacja będzie podlegała archiwizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
7) W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, których dane dotyczą, przysługują (na zasadach określonych w RODO) następujące uprawnienia: prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprzeciwu, prawo ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia oraz ograniczenia przetwarzania oraz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale też niezbędne do zawarcia oraz realizacji umowy,
10) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Witryna Centrum Praktyk i Karier przechowuje lokalnie informacje w plikach cookies w celu zapamiętania uwierzytelnionej sesji użytkownika oraz zbierania informacji statystycznych o sposobie korzystania ze stron internetowych. Jeżeli nie chcesz, aby system rekrutacyjny umieszczał te informacje lokalnie w postaci ciasteczek, zmień ustawienia swojej przeglądarki.