31 STYCZNIA OSTATNIM DNIEM MOŻLIWOŚCI UBEZPIECZENIA NNW

Zobacz więcej

Aktualności

Hang out with PwC

Oferta szkoleń rozwojowych online

"Praktyka dla Logistyka" 2021 -program praktyk Arvato Supply Chain Solutions w Polsce

Firma Arvato BERTELSMANN rozpoczęła nabór do programu praktyk „Praktyka dla Logistyka”

Intel - staże letnie

Ruszyła kolejna edycja staży letnich w Intel Poland, która tym razem odbędzie się zdalnie! Rekrutacja tylko do 28 lutego.

Google Play Store Challenge - wyzwanie online

Szansa dla studentów na rozwój profesjonalnych umiejętności i zdobycie ciekawej pracy w analizie biznesowej

Bezpłatne webinary nt. systemów bezpieczeństwa i automatyzacji wózków widłowych

Firma STILL zaprasza studentów kierunków z pogranicza logistyki, automatyki i zarządzania oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką innowacji w magazynie na bezpłatne webinary: na temat pojazdów prowadzonych automatycznie oraz systemów bezpieczeństwa wózków załogowych.

Open Source Internship with Antmicro

Get hands on experience in projects featuring leading edge devices and software working in an international environment.

Wiosenny nabór na staże w Urzędzie Miasta Poznania

Urząd Miasta przyjmuje zgłoszenia na wiosenną edycję Programu Staży i Praktyk Studenckich UMP do 1 marca.

FLIGHT TRAINING DEVICES (Komorniki)

FTD.aero Sp. z o.o. poszukuje kandydata na stanowisko logistyka oraz proponuje współpracę w zakresie projekt badawczy/praca przejściowa/inżynierska/magisterska

Czy wiesz, w czym możemy Ci pomóc?

Sprawdzimy Twoje CV i list motywacyjny oraz przygotujemy do rozmowy kwalifikacyjnej.
Podpowiemy gdzie i jak szukać pracy, praktyk i staży.
Powiemy Ci jaki jest pracodawca i czego oczekuje.
Na mocy art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:
  1. Administratorem danych jest Politechnika Poznańska, pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań, dane kontaktowe: e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: +48 61 665 3639.
  2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Pana Piotra Otomańskiego, e-mail: iod@put.poznan.pl.
  3. Dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji kandydatów na studia. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnej: art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  4. Dane kandydatów przyjętych na studia będą przetwarzane w celu realizacji procesu kształcenia i przechowywane przez okres 50 lat (§ 4.2 rozporządzenia w sprawie dokumentacji przebiegu studiów). Kopie dokumentów kandydatów nieprzyjętych na pierwszy rok studiów będą przechowywane przez 6 miesięcy (§ 19.2 rozporządzenia w sprawie dokumentacji przebiegu studiów).
  5. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania. Każda osoba ma prawo do żądania od administratora danych ograniczenia przetwarzania danych. Osobom, których dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tak jak w tym przypadku, nie przysługuje prawo do przenoszenia danych, ani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. Zestawienie przetwarzanych danych jest prezentowane w systemie rekrutacyjnym po zalogowaniu się użytkownika. Każda osoba ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Podanie danych osobowych jest wymagane do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie wymienionych wyżej aktów prawnych. Nieudostępnienie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w rekrutacji.
  7. W oparciu o przechowywane dane osobowe nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje.
Witryna Centrum Praktyk i Karier przechowuje lokalnie informacje w plikach cookies w celu zapamiętania uwierzytelnionej sesji użytkownika oraz zbierania informacji statystycznych o sposobie korzystania ze stron internetowych. Jeżeli nie chcesz, aby system rekrutacyjny umieszczał te informacje lokalnie w postaci ciasteczek, zmień ustawienia swojej przeglądarki.