Dla pracodawcy

centrum praktyk, pracodawca, oferta
Uruchomiliśmy dla Ciebie stronę profilu pracodawcy, dzięki której uzyskasz możliwość utworzenia wizytówki firmy, dodania ogłoszenia i zarządzania aplikacjami.

Rejestracja

To pierwszy krok do utworzenia profilu pracodawcy. Jak to zrobić? Przejdź tutaj i wypełnij formularz. Jeśli wszystko pójdzie sprawnie zostaniesz przeniesiony do swojego profilu. Uzupełnij dane osoby kontaktowej oraz organizacji (firmy), którą reprezentujesz. Wykorzystasz te dane podczas tworzenia ofert pracy.

Oferty

Jako zarejestrowany i zalogowany pracodawca możesz utworzyć ofertę pracy. Z poziomu strony profilu pracodawcy wybierz "Dodaj nową" w sekcji "Oferty pracy". Na następnej stronie uzupełnij dane oferty (dodaj wymagania, zadania związane z oferowanym zajęciem, określ typ współpracy itd, dodaj opis i załącznik). Nasz zespół zostanie poinformowany o nowej ofercie i po akceptacji opublikuje ją.

Aplikacje

Nasi użytkownicy (zarejestrowani i zalogowani) mogą odpowiedzieć na interesujące ich oferty pracy. Jeśli tak się stanie powiadomimy Cię, a na stronie Twojego profilu pracodawcy znajdziesz dane aplikacji (dane użytkownika wraz z CV).

Pomoc

W razie problemów pozostajemy do Twojej dyspozycji.
Na mocy art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:
  1. Administratorem danych jest Politechnika Poznańska, pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań, dane kontaktowe: e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: +48 61 665 3639.
  2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Pana Piotra Otomańskiego, e-mail: iod@put.poznan.pl.
  3. Dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji kandydatów na studia. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnej: art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  4. Dane kandydatów przyjętych na studia będą przetwarzane w celu realizacji procesu kształcenia i przechowywane przez okres 50 lat (§ 4.2 rozporządzenia w sprawie dokumentacji przebiegu studiów). Kopie dokumentów kandydatów nieprzyjętych na pierwszy rok studiów będą przechowywane przez 6 miesięcy (§ 19.2 rozporządzenia w sprawie dokumentacji przebiegu studiów).
  5. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania. Każda osoba ma prawo do żądania od administratora danych ograniczenia przetwarzania danych. Osobom, których dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tak jak w tym przypadku, nie przysługuje prawo do przenoszenia danych, ani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. Zestawienie przetwarzanych danych jest prezentowane w systemie rekrutacyjnym po zalogowaniu się użytkownika. Każda osoba ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Podanie danych osobowych jest wymagane do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie wymienionych wyżej aktów prawnych. Nieudostępnienie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w rekrutacji.
  7. W oparciu o przechowywane dane osobowe nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje.
Witryna Centrum Praktyk i Karier przechowuje lokalnie informacje w plikach cookies w celu zapamiętania uwierzytelnionej sesji użytkownika oraz zbierania informacji statystycznych o sposobie korzystania ze stron internetowych. Jeżeli nie chcesz, aby system rekrutacyjny umieszczał te informacje lokalnie w postaci ciasteczek, zmień ustawienia swojej przeglądarki.