Centrum Praktyk i Karier Studentów i Absolwentów Politechniki Poznańskiej

politechnika, centrum praktyk, kim jesteśmy
CPK zostało powołane w celu promowania studentów i absolwentów naszej Uczelni na rynku pracy, na terenie Wielkopolski i całego kraju. Głównym zadaniem biura jest pośredniczenie w relacjach pracodawca – student oraz pracodawca – absolwent.

W czym możemy Ci pomóc?

Prowadzimy pośrednictwo pracy, praktyk i staży
Podpowiemy gdzie i jak szukać pracy, praktyk i staży
Pokażemy możliwości rozwoju
Sprawdzimy Twoje CV i list motywacyjny
Powiemy Ci jaki jest pracodawca i czego oczekuje
Przygotujemy Cię do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej

Uczestniczyliśmy w realizacji największych projektów unijnych

Kierunek Sukces 
Era InżynieraRozbudowa potencjału rozwojowego Politechniki Poznańskiej
Wiedza dla Gospodarki 
Inżynier PrzyszłościWzmocnienie potencjału dydaktycznego Politechniki Poznańskiej

Co jeszcze?

Dzięki projektom kilkanaście tysięcy osób miało szansę skorzystać z bezpłatnych szkoleń, płatnych staży, po których wielu naszych studentów otrzymało swoją pierwszą pracę. Od kilku lat rozwijamy Targi Pracy Politechniki Poznańskiej, które dzięki współpracy wielu środowisk wyrosły na największe targi poznańskiej społeczności akademickiej i co roku skupiają coraz więcej pracodawców i tysiące studentów. Współpracujemy z największymi przedsiębiorcami naszego regionu oraz z firmami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Współpracujemy z organizacjami studenckimi
Na mocy art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:
  1. Administratorem danych jest Politechnika Poznańska, pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań, dane kontaktowe: e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: +48 61 665 3639.
  2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Pana Piotra Otomańskiego, e-mail: iod@put.poznan.pl.
  3. Dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji kandydatów na studia. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnej: art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  4. Dane kandydatów przyjętych na studia będą przetwarzane w celu realizacji procesu kształcenia i przechowywane przez okres 50 lat (§ 4.2 rozporządzenia w sprawie dokumentacji przebiegu studiów). Kopie dokumentów kandydatów nieprzyjętych na pierwszy rok studiów będą przechowywane przez 6 miesięcy (§ 19.2 rozporządzenia w sprawie dokumentacji przebiegu studiów).
  5. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania. Każda osoba ma prawo do żądania od administratora danych ograniczenia przetwarzania danych. Osobom, których dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tak jak w tym przypadku, nie przysługuje prawo do przenoszenia danych, ani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. Zestawienie przetwarzanych danych jest prezentowane w systemie rekrutacyjnym po zalogowaniu się użytkownika. Każda osoba ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Podanie danych osobowych jest wymagane do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie wymienionych wyżej aktów prawnych. Nieudostępnienie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w rekrutacji.
  7. W oparciu o przechowywane dane osobowe nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje.
Witryna Centrum Praktyk i Karier przechowuje lokalnie informacje w plikach cookies w celu zapamiętania uwierzytelnionej sesji użytkownika oraz zbierania informacji statystycznych o sposobie korzystania ze stron internetowych. Jeżeli nie chcesz, aby system rekrutacyjny umieszczał te informacje lokalnie w postaci ciasteczek, zmień ustawienia swojej przeglądarki.