Oferty pracy

Wyszukiwanie ofert.

Praktyki studenckie dla inżynierów

Partner Centrum Praktyk i Karier Politechniki Poznańskiej
06857/2022, ważna do 2022-06-16
woj. mazowieckie/Warszawa lub Poznań/Płatny staż

Idealna praca dla studentów

Holiday Park & Resort
06856/2022, ważna do 2022-05-31
woj. wielkopolskie/Poznań/Ogłoszenia drobne

Asystent/ka projektanta

Jerzy Milewski
06855/2022, ważna do 2022-06-16
woj. wielkopolskie/Puszczykowo/Zlecenie

Developer Salesforce - staż w Letniej Akademii Talentów

Sii
06854/2022, ważna do 2022-06-16
woj. wielkopolskie/Poznań/Zlecenie

Młodszy Specjalista ds. Kluczowych Klientów i Eksportu

ADAMS Sp.z o.o.
06853/2022, ważna do 2022-06-07
woj. wielkopolskie/Sady k. Poznania/Umowa o pracę

Zatrudnie asystenta hipoterapeuty

Ewa Heidrych
06852/2022, ważna do 2022-06-16
woj. wielkopolskie/POZNAŃ/Ogłoszenia drobne

Zatrudnię stajennego

Ewa Heidrych
06851/2022, ważna do 2022-06-16
woj. wielkopolskie/POZNAŃ/Ogłoszenia drobne

Młodszy Inżynier Produkcji

PayComplete
06850/2022, ważna do 2022-06-16
woj. wielkopolskie/Gądki (koło Poznania)/Umowa o pracę

Płatny staż letni w dziale BHP

Blum Polska Sp. z o.o.
06849/2022, ważna do 2022-06-16
woj. wielkopolskie/Jasin k. Swarzędza/Zlecenie

Praktyki w logistyce

Fresh Logistics Polska sp. z o. o.
06848/2022, ważna do 2022-06-16
woj. wielkopolskie/Gądki k.Poznania/Praktyka

ENEA Operator Sp. z o.o. | Wydział Inwestycji - MŁODSZY SPECJALISTA DS. INWESTYCJI

Enea Operator Sp. z o.o.
06847/2022, ważna do 2022-05-31
woj. wielkopolskie/Poznań/Umowa o pracę

Pracownik biurowy - praca na wakacje

KKBud Sp. z o.o.
06846/2022, ważna do 2022-05-31
woj. wielkopolskie/Poznań/Zlecenie

Młodszy Technolog ds. Rozwoju produktów Oil&Gas (branża chemiczna)

Partner Centrum Praktyk i Karier Politechniki Poznańskiej
06845/2022, ważna do 2022-06-16
woj. wielkopolskie/Tarnowo-Podgórne/Płatny staż

Analityk Danych

Partner Centrum Praktyk i Karier Politechniki Poznańskiej
06844/2022, ważna do 2022-06-16
woj. wielkopolskie/Września/Umowa o pracę

Wychowawca półkolonii

Partner Centrum Praktyk i Karier Politechniki Poznańskiej
06843/2022, ważna do 2022-06-16
woj. wielkopolskie/Poznań/Zlecenie

Client Relations Analyst

Partner Centrum Praktyk i Karier Politechniki Poznańskiej
06842/2022, ważna do 2022-06-16
woj. wielkopolskie/Poznań/Umowa o pracę

Infrastructure Engineer

Partner Centrum Praktyk i Karier Politechniki Poznańskiej
06841/2022, ważna do 2022-06-16
inne/Warszawa/Umowa o pracę

Praktyka w obszarze bezpieczeństwa ICT/OT.

ICT2B Sp. z o.o.
06840/2022, ważna do 2022-05-31
inne/Warszawa, zdalnie/Praktyka

Praca wakacyjna na produkcji

Partner Centrum Praktyk i Karier Politechniki Poznańskiej
06839/2022, ważna do 2022-06-16
woj. wielkopolskie/Poznań/Umowa o pracę

Stażysta/-tka w Dziale Utrzymania Ruchu

Partner Centrum Praktyk i Karier Politechniki Poznańskiej
06838/2022, ważna do 2022-06-15
woj. wielkopolskie/Poznań/Płatny staż
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) kontrahent oświadcza, że został poinformowany o tym, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Politechnika Poznańska z siedzibą Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: 61 665 3639,
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Piotra Otomańskiego, który nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych na Politechnice Poznańskiej. Z IOD można kontaktować się mailowo, wysyłając wiadomość na adres: iod@put.poznan.pl.,
3) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, e i f RODO, w celu:
a) dysponowania danymi osobowymi, przez okres poprzedzający zawarcie Umowy dla potrzeb złożenia oferty lub negocjacji oraz przez okres wykonywania Umowy, jej realizacji, rozliczenia, koordynacji przez osoby fizyczne wskazane do kontaktów roboczych,
b) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych; z obowiązku archiwizacyjnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wynikającymi z przepisów zawartych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
c) wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym, polegającego w szczególności na prowadzeniu działalności naukowej, świadczeniu usług badawczych oraz transferu wiedzy i technologii do gospodarki,
d) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu realizacji umowy, stanowiących prawnie uzasadniony interes administratora,
4) Źródłem danych osobowych może być osoba, której dane dotyczą, ale również Strona umowy. Przetwarzane będą następujące kategorie danych: dane osobowe reprezentantów, pracowników/współpracowników – wskazane w treści umowy lub inne dane kontaktowe niezbędne do jej realizacji, koordynacji i rozliczenia, w szczególności: imię i nazwisko,e-mail służbowy, nr telefonu, stopień/tytuł naukowy, funkcja/stanowisko i miejsce pracy.
5) Odbiorcami danych mogą być:
a) organy publiczne i urzędy państwowe lub inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub wykonujące zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Politechniką Poznańską przetwarzają dane osobowe dla których administratorem jest Politechnika Poznańska, w szczególności podmioty świadczące dla Administratora obsługę informatyczną,
6) Administrator będzie przechowywał dane osobowe przez okres niezbędny do udokumentowania czynności z udziałem osób, których dane dotyczą, w związku z podjęciem działań przed zawarciem umowy i jej wykonywania, przez okres wynikający z przepisów rachunkowo-podatkowych. W przypadku potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej umowy, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dokumentacja będzie podlegała archiwizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
7) W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, których dane dotyczą, przysługują (na zasadach określonych w RODO) następujące uprawnienia: prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprzeciwu, prawo ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia oraz ograniczenia przetwarzania oraz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale też niezbędne do zawarcia oraz realizacji umowy,
10) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Witryna Centrum Praktyk i Karier przechowuje lokalnie informacje w plikach cookies w celu zapamiętania uwierzytelnionej sesji użytkownika oraz zbierania informacji statystycznych o sposobie korzystania ze stron internetowych. Jeżeli nie chcesz, aby system rekrutacyjny umieszczał te informacje lokalnie w postaci ciasteczek, zmień ustawienia swojej przeglądarki.