Oferty pracy

Wyszukiwanie ofert.

STAŻ | Student Inżynierii Środowiska | Instalacje Sanitarne | Wentylacja mechaniczna, Rekuperacja

Partner Centrum Praktyk i Karier Politechniki Poznańskiej
09550/2024, ważna do 2024-05-23
woj. wielkopolskie/Witaszyce/Umowa o pracę

Staż w Dziale Planowania i Obsługi Klienta

Partner Centrum Praktyk i Karier Politechniki Poznańskiej
09549/2024, ważna do 2024-05-06
woj. wielkopolskie/Poznań/Płatny staż

Inżynier Budowy ds. Elektrycznych

ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A.
09548/2024, ważna do 2024-05-22
woj. wielkopolskie/Gorzów Wielkopolski/Umowa o pracę

Tagvenue Internship Programme

Tagvenue
09547/2024, ważna do 2024-05-22
woj. małopolskie/Kraków/Zlecenie

Programista aplikacji biznesowych

Mergesoft sp. z o.o.
09546/2024, ważna do 2024-05-19
woj. wielkopolskie/Poznań/Umowa o pracę

Programista aplikacji mobilnych .NET MAUI

Mergesoft sp. z o.o.
09545/2024, ważna do 2024-05-19
woj. wielkopolskie/Poznań/Umowa o pracę

Moja nowa oferta pracy

Mergesoft sp. z o.o.
09544/2024, ważna do 2024-05-19
woj. wielkopolskie/Poznań/Umowa o pracę

asystent/ka inspektora nadzoru

JB Invest
09543/2024, ważna do 2024-05-19
woj. wielkopolskie/Poznań/Praktyka

Specjalista ds. logistyki, Białężyce k. Wrześniy

09542/2024, ważna do 2024-05-03
woj. wielkopolskie/Gliwice, Kopernika/Zlecenie

PŁATNE PRAKTYKI W DZIALE DIGITAL MARKETINGU

Partner Centrum Praktyk i Karier Politechniki Poznańskiej
09541/2024, ważna do 2024-05-03
woj. wielkopolskie/Luboń /Płatny staż

Administrator Systemów IT

09540/2024, ważna do 2024-05-19
woj. wielkopolskie/Poznań/Umowa o pracę

Projektant transformatora

Power Engineering Transformatory Sp. z o.o.
09539/2024, ważna do 2024-05-18
woj. wielkopolskie/Czerwonak koło Poznania/Umowa o pracę

Praktyka na stanowisku Projektant transformatora

Power Engineering Transformatory Sp. z o.o.
09538/2024, ważna do 2024-05-18
woj. wielkopolskie/Czerwonak koło Poznania/Praktyka

Technik Serwisu - Serwisant

Water Serwis Sowińscy
09537/2024, ważna do 2024-05-18
woj. wielkopolskie/Luboń/Umowa o pracę

Inżynier/Specjalista ds. Uzdatniania Wody

Water Serwis Sowińscy
09536/2024, ważna do 2024-05-18
woj. wielkopolskie/Luboń/Umowa o pracę

STAŻYSTA W DZIALE LOGISTYKI

Partner Centrum Praktyk i Karier Politechniki Poznańskiej
09535/2024, ważna do 2024-05-18
woj. wielkopolskie/Komorniki/Umowa o pracę

Specjalista w zakresie stolarki aluminiowej

Partner Centrum Praktyk i Karier Politechniki Poznańskiej
09534/2024, ważna do 2024-05-02
woj. wielkopolskie/Poznań, Suchy Las/Płatny staż

Administrator Kontraktu

cmT Sp. z o.o.
09533/2024, ważna do 2024-05-18
woj. wielkopolskie/Poznań/Umowa o pracę

Pracownik działu wsparcia i szkoleń Bik

Wielkopolska Agencja Pracy Sp. z o.o.
09532/2024, ważna do 2024-05-18
woj. wielkopolskie/Poznań/Zlecenie

IT Analyst with German

DCG
09531/2024, ważna do 2024-05-18
woj. wielkopolskie/Poznań/Umowa o pracę
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) kontrahent oświadcza, że został poinformowany o tym, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Politechnika Poznańska z siedzibą Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: 61 665 3639,
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Piotra Otomańskiego, który nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych na Politechnice Poznańskiej. Z IOD można kontaktować się mailowo, wysyłając wiadomość na adres: iod@put.poznan.pl.,
3) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, e i f RODO, w celu:
a) dysponowania danymi osobowymi, przez okres poprzedzający zawarcie Umowy dla potrzeb złożenia oferty lub negocjacji oraz przez okres wykonywania Umowy, jej realizacji, rozliczenia, koordynacji przez osoby fizyczne wskazane do kontaktów roboczych,
b) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych; z obowiązku archiwizacyjnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wynikającymi z przepisów zawartych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
c) wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym, polegającego w szczególności na prowadzeniu działalności naukowej, świadczeniu usług badawczych oraz transferu wiedzy i technologii do gospodarki,
d) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu realizacji umowy, stanowiących prawnie uzasadniony interes administratora,
4) Źródłem danych osobowych może być osoba, której dane dotyczą, ale również Strona umowy. Przetwarzane będą następujące kategorie danych: dane osobowe reprezentantów, pracowników/współpracowników – wskazane w treści umowy lub inne dane kontaktowe niezbędne do jej realizacji, koordynacji i rozliczenia, w szczególności: imię i nazwisko,e-mail służbowy, nr telefonu, stopień/tytuł naukowy, funkcja/stanowisko i miejsce pracy.
5) Odbiorcami danych mogą być:
a) organy publiczne i urzędy państwowe lub inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub wykonujące zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Politechniką Poznańską przetwarzają dane osobowe dla których administratorem jest Politechnika Poznańska, w szczególności podmioty świadczące dla Administratora obsługę informatyczną,
6) Administrator będzie przechowywał dane osobowe przez okres niezbędny do udokumentowania czynności z udziałem osób, których dane dotyczą, w związku z podjęciem działań przed zawarciem umowy i jej wykonywania, przez okres wynikający z przepisów rachunkowo-podatkowych. W przypadku potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej umowy, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dokumentacja będzie podlegała archiwizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
7) W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, których dane dotyczą, przysługują (na zasadach określonych w RODO) następujące uprawnienia: prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprzeciwu, prawo ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia oraz ograniczenia przetwarzania oraz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale też niezbędne do zawarcia oraz realizacji umowy,
10) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Witryna Centrum Praktyk i Karier przechowuje lokalnie informacje w plikach cookies w celu zapamiętania uwierzytelnionej sesji użytkownika oraz zbierania informacji statystycznych o sposobie korzystania ze stron internetowych. Jeżeli nie chcesz, aby system rekrutacyjny umieszczał te informacje lokalnie w postaci ciasteczek, zmień ustawienia swojej przeglądarki.