Oferty pracy

Wyszukiwanie ofert.

Pomoc techniczna przy produkcji eventów

BTL Group
05667/2021, ważna do 2021-12-26
woj. wielkopolskie/Poznań/Zlecenie

Młodszy Auditor Kontroli Produkcji Wyrobów Budowlanych - nr ref. 10478

Bank Danych o Inżynierach
05666/2021, ważna do 2021-12-26
woj. mazowieckie/Warszawa/Umowa o pracę

Technical Documentation Specialist

Partner Centrum Praktyk i Karier Politechniki Poznańskiej
05665/2021, ważna do 2021-12-10
woj. dolnośląskie/Brno/Umowa o pracę

Praca ze znajomością obsługi Pakietu Adobe (Photoshop, Illustrator) CS5

Mares Packaging Co. M.B. Skibiccy Sp. J.
05664/2021, ważna do 2021-12-26
woj. wielkopolskie/Poznań/Zlecenie

UX Designer

COMARCH SA
05663/2021, ważna do 2021-12-17
woj. wielkopolskie/Poznań/Umowa o pracę

Informatyk - administrator systemów

Winogradzka Telewizja Kablowa
05662/2021, ważna do 2021-12-26
woj. wielkopolskie/Poznań/Umowa o pracę

IT Helpdesk

Partner Centrum Praktyk i Karier Politechniki Poznańskiej
05661/2021, ważna do 2021-12-26
woj. wielkopolskie/Poznań/Umowa o pracę

Intern - Enterprise Product Master

Partner Centrum Praktyk i Karier Politechniki Poznańskiej
05660/2021, ważna do 2021-12-26
woj. wielkopolskie/Poznań/Płatny staż

Asystent projektanta konstrukcji inżynierskich

Partner Centrum Praktyk i Karier Politechniki Poznańskiej
05659/2021, ważna do 2021-12-26
woj. wielkopolskie/Poznań/Umowa o pracę

Asystent/ka ds. Realizacji Zamówień

PROMAG S.A.
05658/2021, ważna do 2021-12-10
woj. wielkopolskie/Poznań/Umowa o pracę

Asystent ds. Automatyki

PROMAG S.A.
05657/2021, ważna do 2021-12-10
woj. wielkopolskie/Poznań/Umowa o pracę

Specjalista ds. Automatyki

AQUANET S.A.
05656/2021, ważna do 2021-12-03
woj. wielkopolskie/Poznań/Umowa o pracę

Płatny staż - CAD/Electrical Engineer

VOITAS Engineering
05655/2021, ważna do 2021-12-17
woj. wielkopolskie/Poznań/Płatny staż

Junior Electrical Engineer

VOITAS Engineering
05654/2021, ważna do 2021-12-17
woj. wielkopolskie/Poznań/Zlecenie

Junior CAD Engineer

VOITAS Engineering
05653/2021, ważna do 2021-12-17
woj. wielkopolskie/Poznań/Zlecenie

Junior Identity and Vulnerability Specialist

O-I Business Service Center
05652/2021, ważna do 2021-12-26
woj. wielkopolskie/Poznań/Umowa o pracę

Web Publisher - Americas Marketing & Product

Partner Centrum Praktyk i Karier Politechniki Poznańskiej
05651/2021, ważna do 2021-12-26
woj. wielkopolskie/Poznań/Umowa o pracę

Junior IT Risk and Compliance Specialist

O-I Business Service Center
05650/2021, ważna do 2021-12-26
woj. wielkopolskie/Poznań/Umowa o pracę

TA Operations Representative

Partner Centrum Praktyk i Karier Politechniki Poznańskiej
05649/2021, ważna do 2021-12-26
woj. wielkopolskie/Poznań/Umowa o pracę

Tester urządzeń automatyki

MIKRONIKA Sp. z o.o.
05648/2021, ważna do 2021-12-17
woj. wielkopolskie/Poznań/Umowa o pracę
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) kontrahent oświadcza, że został poinformowany o tym, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Politechnika Poznańska z siedzibą Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: 61 665 3639,
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Piotra Otomańskiego, który nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych na Politechnice Poznańskiej. Z IOD można kontaktować się mailowo, wysyłając wiadomość na adres: iod@put.poznan.pl.,
3) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, e i f RODO, w celu:
a) dysponowania danymi osobowymi, przez okres poprzedzający zawarcie Umowy dla potrzeb złożenia oferty lub negocjacji oraz przez okres wykonywania Umowy, jej realizacji, rozliczenia, koordynacji przez osoby fizyczne wskazane do kontaktów roboczych,
b) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych; z obowiązku archiwizacyjnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wynikającymi z przepisów zawartych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
c) wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym, polegającego w szczególności na prowadzeniu działalności naukowej, świadczeniu usług badawczych oraz transferu wiedzy i technologii do gospodarki,
d) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu realizacji umowy, stanowiących prawnie uzasadniony interes administratora,
4) Źródłem danych osobowych może być osoba, której dane dotyczą, ale również Strona umowy. Przetwarzane będą następujące kategorie danych: dane osobowe reprezentantów, pracowników/współpracowników – wskazane w treści umowy lub inne dane kontaktowe niezbędne do jej realizacji, koordynacji i rozliczenia, w szczególności: imię i nazwisko,e-mail służbowy, nr telefonu, stopień/tytuł naukowy, funkcja/stanowisko i miejsce pracy.
5) Odbiorcami danych mogą być:
a) organy publiczne i urzędy państwowe lub inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub wykonujące zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Politechniką Poznańską przetwarzają dane osobowe dla których administratorem jest Politechnika Poznańska, w szczególności podmioty świadczące dla Administratora obsługę informatyczną,
6) Administrator będzie przechowywał dane osobowe przez okres niezbędny do udokumentowania czynności z udziałem osób, których dane dotyczą, w związku z podjęciem działań przed zawarciem umowy i jej wykonywania, przez okres wynikający z przepisów rachunkowo-podatkowych. W przypadku potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej umowy, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dokumentacja będzie podlegała archiwizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
7) W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, których dane dotyczą, przysługują (na zasadach określonych w RODO) następujące uprawnienia: prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprzeciwu, prawo ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia oraz ograniczenia przetwarzania oraz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale też niezbędne do zawarcia oraz realizacji umowy,
10) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Witryna Centrum Praktyk i Karier przechowuje lokalnie informacje w plikach cookies w celu zapamiętania uwierzytelnionej sesji użytkownika oraz zbierania informacji statystycznych o sposobie korzystania ze stron internetowych. Jeżeli nie chcesz, aby system rekrutacyjny umieszczał te informacje lokalnie w postaci ciasteczek, zmień ustawienia swojej przeglądarki.