Szkolenia firmy Autodesk BUDIKOM

Mitura Kinga, 2019-12-16 11:47
budikom

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach z oprogramowania firmy Autodesk. Nasze doświadczenie i kompetencje w dziedzinie komputerowego wspomagania projektowania przyczyniły się do uzyskania przez naszą firmę statusu Autodesk Authorized Training Center. Status ATC posiadamy jako jedna z nielicznych firm w Polsce. Tworzymy więc i zapewniamy szkolenia z systemów Autodesk na najwyższym poziomie. Poniżej umieszczam informacje o najbliższych szkoleniach i zachęcam do udziału.


Proponujemy Państwu bardzo dobrej jakości szkolenie pozwalające rozwijać kluczową wiedzę niezbędną w procesie projektowania. W ostatni dzień kursu odbywa się egzamin sprawdzający wiedzę kursantów nabytą podczas szkolenia. Przystąpienie do egzaminu jest nieobligatoryjne. Egzamin ten służy do sprawdzenia efektów szkolenia. Na podstawie pozytywnego wyniku z egzaminu kursant może otrzymać Autoryzowany certyfikat Autodesk.

BUDiKOM Komputerowe Wspomaganie Projektowania:

• organizujemy szkolenia od 1992 roku

• posiadamy status Autodesk Authorized Training Center jako jedna z nielicznych firm w Polsce

• posiadamy status centrum certyfikacyjnego Autodesk Certificate Center • posiadamy laboratorium i centrum egzaminacyjne ECDL

• jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych • posiadamy akredytację Kuratorium Oświaty w Poznaniu

• jesteśmy Członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

• posiadamy certyfikat Standardu Usługi Szkoleniowo- Rozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych SUS 2.0

• organizujemy szkolenia na terenie całej Polski dysponujemy "mobile class room"

• dysponujemy salami szkoleniowymi w Poznaniu • opracowujemy własne materiały szkoleniowe

• wystawiamy dyplom ukończenia kursu, certyfikat firmy Autodesk na podstawie przeprowadzonego egzaminu

• prowadzimy ewaluację procesu szkoleniowego • prowadzimy stały monitoring jakości prowadzonych szkoleń

• szkolenia nasze dedykujemy dla studentów, projektantów, kadry zarządzającej, nauczycieli, wykładowców

• prowadzimy szkolenia według programów oraz tworzymy indywidualne programy szkoleń dostosowane do potrzeb klienta

Załączniki
Terminarz PP.pdf
Na mocy art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:
  1. Administratorem danych jest Politechnika Poznańska, pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań, dane kontaktowe: e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: +48 61 665 3639.
  2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Pana Piotra Otomańskiego, e-mail: iod@put.poznan.pl.
  3. Dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji kandydatów na studia. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnej: art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  4. Dane kandydatów przyjętych na studia będą przetwarzane w celu realizacji procesu kształcenia i przechowywane przez okres 50 lat (§ 4.2 rozporządzenia w sprawie dokumentacji przebiegu studiów). Kopie dokumentów kandydatów nieprzyjętych na pierwszy rok studiów będą przechowywane przez 6 miesięcy (§ 19.2 rozporządzenia w sprawie dokumentacji przebiegu studiów).
  5. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania. Każda osoba ma prawo do żądania od administratora danych ograniczenia przetwarzania danych. Osobom, których dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tak jak w tym przypadku, nie przysługuje prawo do przenoszenia danych, ani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. Zestawienie przetwarzanych danych jest prezentowane w systemie rekrutacyjnym po zalogowaniu się użytkownika. Każda osoba ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Podanie danych osobowych jest wymagane do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie wymienionych wyżej aktów prawnych. Nieudostępnienie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w rekrutacji.
  7. W oparciu o przechowywane dane osobowe nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje.
Witryna Centrum Praktyk i Karier przechowuje lokalnie informacje w plikach cookies w celu zapamiętania uwierzytelnionej sesji użytkownika oraz zbierania informacji statystycznych o sposobie korzystania ze stron internetowych. Jeżeli nie chcesz, aby system rekrutacyjny umieszczał te informacje lokalnie w postaci ciasteczek, zmień ustawienia swojej przeglądarki.