Zmiana zawodu - szanse i zagrożenia

Fornalik Łukasz, 2019-06-14 08:41
poradnik, pp

Czasami w trakcie budowania swojej kariery zaczynamy zastanawiać się nad innymi możliwościami rozwoju zawodowego.
Choć przekwalifikowanie nierzadko wiąże się z koniecznością podjęcia trudnej decyzji, nie musi sprawiać kłopotów.
Poznaj szanse oraz zagrożenia związane ze zmianą zawodu lub branży, a unikniesz dodatkowego stresu i podejmiesz świadome kroki.

Szansa 1: Nowe perspektywy zawodowe
Rynek pracy zmienia się dynamicznie. Powstają nowe zawody, o których jeszcze kilka lat temu nikt nie słyszał. To doskonała okazja, aby sprawdzić się w innych dziedzinach, np. w obszarze marketingu internetowego, IT lub branży technologicznej. Jeśli Twoja obecna praca nie sprawia Ci satysfakcji i od dłuższego czasu odczuwasz zmęczenie, zastanów się nad nowymi perspektywami zawodowymi – mogą okazać się punktem zwrotnym w Twojej karierze.

Szansa 2: Rosnące znaczenie kompetencji miękkich
Nie tylko wykształcenie i doświadczenie mają znaczenie dla pracodawców. Istotne są również umiejętności personalno-społeczne, np. odporność na stres lub łatwość adaptacji do nowych warunków. Osoby, które chcą się przekwalifikować, mają na to duże szanse, ponieważ czasem pracodawcy napotykają problemy ze znalezieniem odpowiednich pracowników. W trakcie rozmowy brane są pod uwagę również umiejętności miękkie.

Zagrożenie 1: Brak zadowolenia z przekwalifikowania
Przed szukaniem kolejnej pracy należy zastanowić się, co skłania Cię do podjęcia decyzji o przekwalifikowaniu i w jakim zawodzie chcesz pracować. Podsumuj swoją dotychczasową karierę i wypisz obowiązki, które dawały Ci najwięcej satysfakcji. Zweryfikuj swoje potrzeby. Upewnij się, czy jesteś gotowy na radykalne zmiany. W ten sposób unikniesz rozczarowania.

https://porady.pracuj.pl/zycie-zawodowe/skok-z-branzy-do-branzy/

Zagrożenie 2: Trudności w znalezieniu zatrudnienia
Jeśli pragniesz się przekwalifikować, nie rzucaj od razu obecnej pracy. Daj sobie czas na znalezienie interesujących ofert i doskonalenie umiejętności. Wysyłaj aplikacje oraz bierz udział w spotkaniach rekrutacyjnych. Zmiana nastąpi wówczas płynnie i nie będzie niosła ze sobą poważnych konsekwencji.

Przeczytaj również: porady.pracuj.pl/zycie-zawodowe/kodeks-pracy-o-czym-mowi-i-w-czym-pomaga

Na mocy art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:
  1. Administratorem danych jest Politechnika Poznańska, pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań, dane kontaktowe: e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: +48 61 665 3639.
  2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Pana Piotra Otomańskiego, e-mail: iod@put.poznan.pl.
  3. Dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji kandydatów na studia. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnej: art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  4. Dane kandydatów przyjętych na studia będą przetwarzane w celu realizacji procesu kształcenia i przechowywane przez okres 50 lat (§ 4.2 rozporządzenia w sprawie dokumentacji przebiegu studiów). Kopie dokumentów kandydatów nieprzyjętych na pierwszy rok studiów będą przechowywane przez 6 miesięcy (§ 19.2 rozporządzenia w sprawie dokumentacji przebiegu studiów).
  5. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania. Każda osoba ma prawo do żądania od administratora danych ograniczenia przetwarzania danych. Osobom, których dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tak jak w tym przypadku, nie przysługuje prawo do przenoszenia danych, ani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. Zestawienie przetwarzanych danych jest prezentowane w systemie rekrutacyjnym po zalogowaniu się użytkownika. Każda osoba ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Podanie danych osobowych jest wymagane do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie wymienionych wyżej aktów prawnych. Nieudostępnienie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w rekrutacji.
  7. W oparciu o przechowywane dane osobowe nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje.
Witryna Centrum Praktyk i Karier przechowuje lokalnie informacje w plikach cookies w celu zapamiętania uwierzytelnionej sesji użytkownika oraz zbierania informacji statystycznych o sposobie korzystania ze stron internetowych. Jeżeli nie chcesz, aby system rekrutacyjny umieszczał te informacje lokalnie w postaci ciasteczek, zmień ustawienia swojej przeglądarki.