5 wskazówek, jak napisać list motywacyjny

Fornalik Łukasz, 2019-07-23 09:57
list, motywacyjny, pp

5 wskazówek, jak napisać list motywacyjny

List motywacyjny stanowi obok życiorysu najważniejszy dokument aplikacyjny. Przybliża sylwetkę zawodową kandydata i pokazuje jego motywację do pracy. Podczas pisania listu należy skupić się m.in. na swoich sukcesach, umiejętnościach i korzyściach, jakie osiągnie wybrany pracodawca, zatrudniając właśnie nas.

Wskazówka 1: Nie kopiuj informacji zawartych w CV
Konieczność przygotowania listu motywacyjnego nie ma nic wspólnego z przepisywaniem informacji umieszczonych w życiorysie. Tego rodzaju dokument powinien wskazywać najważniejsze korzyści, jakie zyska firma po zatrudnieniu kandydata ubiegającego się o pracę.

Wskazówka 2: Przedstaw swoje osiągnięcia zawodowe
Doświadczenie i poprzednie stanowiska zostały opisane w CV. W liście motywacyjnym warto zatem skupić się na zaprezentowaniu istotnych sukcesów w karierze, np. przygotowaniu projektu, który wygrał przetarg, czy wdrożeniu rozwiązania zwiększającego sprzedaż.

Wskazówka 3: Wymień najważniejsze umiejętności
Liczą się zarówno umiejętności miękkie (zdolności personalne i społeczne), jak i twarde, np. znajomość języków obcych lub prawo jazdy. Często duże znaczenie ma to, czy pracownik potrafi szybko rozwiązywać problemy i doskonale odnajduje się w zespole.

Wskazówka 4: Uzasadnij wybór firmy
Dlaczego spośród różnych ofert wybraliśmy właśnie to ogłoszenie? Jakie są powody, że chcemy aplikować do tej konkretnej firmy? Odpowiedź na to pytanie z pewnością zainteresuje pracodawcę. W liście motywacyjnym należy wykazać, że naprawdę zależy nam na danym stanowisku. Można wspomnieć np. o wartościach firmy zgodnych z naszymi, o chęci współpracy z najlepszymi specjalistami w branży oraz możliwościach rozwoju.

Wskazówka 5: Wyraź chęć spotkania z pracodawcą
Na końcu listu warto podkreślić chęć otrzymania zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną, podczas której odpowiemy na wszystkie nurtujące pytania i szerzej zaprezentujemy swój dorobek zawodowy.


Przeczytaj również pozostałe artykuły: porady.pracuj.pl

Na mocy art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:
  1. Administratorem danych jest Politechnika Poznańska, pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań, dane kontaktowe: e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: +48 61 665 3639.
  2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Pana Piotra Otomańskiego, e-mail: iod@put.poznan.pl.
  3. Dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji kandydatów na studia. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnej: art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  4. Dane kandydatów przyjętych na studia będą przetwarzane w celu realizacji procesu kształcenia i przechowywane przez okres 50 lat (§ 4.2 rozporządzenia w sprawie dokumentacji przebiegu studiów). Kopie dokumentów kandydatów nieprzyjętych na pierwszy rok studiów będą przechowywane przez 6 miesięcy (§ 19.2 rozporządzenia w sprawie dokumentacji przebiegu studiów).
  5. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania. Każda osoba ma prawo do żądania od administratora danych ograniczenia przetwarzania danych. Osobom, których dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tak jak w tym przypadku, nie przysługuje prawo do przenoszenia danych, ani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. Zestawienie przetwarzanych danych jest prezentowane w systemie rekrutacyjnym po zalogowaniu się użytkownika. Każda osoba ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Podanie danych osobowych jest wymagane do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie wymienionych wyżej aktów prawnych. Nieudostępnienie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w rekrutacji.
  7. W oparciu o przechowywane dane osobowe nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje.
Witryna Centrum Praktyk i Karier przechowuje lokalnie informacje w plikach cookies w celu zapamiętania uwierzytelnionej sesji użytkownika oraz zbierania informacji statystycznych o sposobie korzystania ze stron internetowych. Jeżeli nie chcesz, aby system rekrutacyjny umieszczał te informacje lokalnie w postaci ciasteczek, zmień ustawienia swojej przeglądarki.