"Inżynierki 4.0" - program Siemensa

Fornalik Łukasz, 2021-11-04 13:57
siemens,inżynierki,program

Jesteś studentką kierunku inżynierskiego i chcesz przygotować się do wejścia na rynek pracy? Zastanawiasz się, jak za pomocą technologii możesz przeciwdziałać zmianom klimatu? Chcesz poznać innowacyjne rozwiązania z obszaru przemysłu i infrastruktury? Weź udział w czwartej edycji programu edukacyjnego „Inżynierki 4.0" organizowanego przez Siemens. Uczestnicząc w warsztatach, pozyskasz solidną dawkę wiedzy i dasz sobie szansę na lepszy start zawodowy. Zostań Inżynierką 4.0 i zgłoś swoje uczestnictwo!

Świat się zmienia, a wraz z nim wyzwania i możliwości związane z pracą w sektorze nowych technologii. Nie tylko przenoszenie kolejnych dziedzin życia do sfery cyfrowej i dystans społeczny, ale także rosnące znaczenie działań dla ochrony klimatu i wspierania różnorodności będą definiować rynek pracy w najbliższych latach. Siemens chce jak najlepiej przygotować absolwentki studiów technicznych do funkcjonowania w tych warunkach, dlatego już po raz czwarty zaprasza studentki do udziału w programie „Inżynierki 4.0”. Firma chce wspierać młode kobiety w zajmowaniu należnego im miejsca w świecie technologii, bo – jak mówi raport UNESCO[1] – technologia wywiera coraz większy wpływ na priorytety społeczne, dlatego potrzeby kobiet muszą być uwzględniane już na etapie badań i rozwoju.

- Pomimo, że w ostatnich latach nastąpiła pewna poprawa niektórych trendów dotyczących reprezentacji kobiet w dziedzinach STEM, Unia Europejska wciąż boryka się z ich niedoborem w zawodach inżynierskich. Niestety już na etapie edukacji funkcjonujące wciąż w społeczeństwie stereotypy stanowią poważną przeszkodę dla równości pomiędzy uczniami, które – wyniesione na rynek pracy – pogłębiają lukę w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn w zawodach z zakresu STEM – mówi Wiesława Czarnecka-Stańczak, dyrektorka HR w Siemens Polska. – Na szczęście w obecnych czasach coraz bardziej zwraca się uwagę na różnorodność pracowników. W Siemensie chcemy wspierać ten trend i to między innymi dlatego organizujemy co roku program „Inżynierki 4.0”.

Na studentki uczelni technicznych zainteresowane programem czekają cztery dni warsztatowe, które odbędą się na przełomie listopada i grudnia. Jedną z nowości tegorocznej edycji programu będą sesje dedykowane wyzwaniom, z jakimi młode kobiety mierzą się na rynku pracy oraz odnoszące się do uprzedzeń, nierówności i tego, jak sobie z nimi radzić. Prelegenci poruszą m.in. tematy Gender Pay Gap, tworzenia relacji w biznesie oraz zarządzania wizerunkiem. Nie zabraknie także zajęć związanych z umiejętnościami czysto technicznymi. Uczestniczki zapoznają się z tematyką automatyki, robotyki i Digital Enterprise oraz – po raz pierwszy w historii programu – z tematami z zakresu nowoczesnej energetyki i inteligentnych budynków.

Podczas warsztatów – jak co roku – zostanie ogłoszony konkurs dla chętnych uczestniczek. W puli nagród znalazło się szkolenie z zakresu CNC w Siemensie, wybrane szkolenie z zakresu robotyki w firmie KUKA, a także indywidualny warsztat o wyzwaniach dla polskiej energetyki w kontekście zielonej transformacji z ekspertką Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu.

- Program „Inżynierki 4.0” to znakomita okazja do nawiązania kontaktu z biznesem jeszcze podczas studiów. Ciekawe prelekcje, zajęcia praktyczne, a także rozmowy z ekspertami wiodących firm technologicznych to kopalnia wiedzy przydatnej na rynku pracy – mówi Monika Ogórek, jedna z laureatek edycji 2020.

Patronat nad tegoroczną edycją warsztatów „Inżynierki 4.0” objęła Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Partnerem merytorycznym został Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu. Partnerami programu są firmy Brintons Agnella, KUKA oraz Mercedes-Benz Manufacturing Poland.

Udział w programie jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich chętnych. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza kontaktowego i krótkiej ankiety, która pomoże organizatorom lepiej zrozumieć wyzwania i potrzeby młodych inżynierek na rynku pracy.

Zapisz się do programu, podziel się swoimi doświadczeniami z rynku pracy i omów je w gronie ekspertek Siemensa: www.siemens.pl/inzynierki4-0

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) kontrahent oświadcza, że został poinformowany o tym, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Politechnika Poznańska z siedzibą Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: 61 665 3639,
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Piotra Otomańskiego, który nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych na Politechnice Poznańskiej. Z IOD można kontaktować się mailowo, wysyłając wiadomość na adres: iod@put.poznan.pl.,
3) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, e i f RODO, w celu:
a) dysponowania danymi osobowymi, przez okres poprzedzający zawarcie Umowy dla potrzeb złożenia oferty lub negocjacji oraz przez okres wykonywania Umowy, jej realizacji, rozliczenia, koordynacji przez osoby fizyczne wskazane do kontaktów roboczych,
b) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych; z obowiązku archiwizacyjnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wynikającymi z przepisów zawartych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
c) wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym, polegającego w szczególności na prowadzeniu działalności naukowej, świadczeniu usług badawczych oraz transferu wiedzy i technologii do gospodarki,
d) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu realizacji umowy, stanowiących prawnie uzasadniony interes administratora,
4) Źródłem danych osobowych może być osoba, której dane dotyczą, ale również Strona umowy. Przetwarzane będą następujące kategorie danych: dane osobowe reprezentantów, pracowników/współpracowników – wskazane w treści umowy lub inne dane kontaktowe niezbędne do jej realizacji, koordynacji i rozliczenia, w szczególności: imię i nazwisko,e-mail służbowy, nr telefonu, stopień/tytuł naukowy, funkcja/stanowisko i miejsce pracy.
5) Odbiorcami danych mogą być:
a) organy publiczne i urzędy państwowe lub inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub wykonujące zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Politechniką Poznańską przetwarzają dane osobowe dla których administratorem jest Politechnika Poznańska, w szczególności podmioty świadczące dla Administratora obsługę informatyczną,
6) Administrator będzie przechowywał dane osobowe przez okres niezbędny do udokumentowania czynności z udziałem osób, których dane dotyczą, w związku z podjęciem działań przed zawarciem umowy i jej wykonywania, przez okres wynikający z przepisów rachunkowo-podatkowych. W przypadku potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej umowy, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dokumentacja będzie podlegała archiwizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
7) W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, których dane dotyczą, przysługują (na zasadach określonych w RODO) następujące uprawnienia: prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprzeciwu, prawo ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia oraz ograniczenia przetwarzania oraz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale też niezbędne do zawarcia oraz realizacji umowy,
10) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Witryna Centrum Praktyk i Karier przechowuje lokalnie informacje w plikach cookies w celu zapamiętania uwierzytelnionej sesji użytkownika oraz zbierania informacji statystycznych o sposobie korzystania ze stron internetowych. Jeżeli nie chcesz, aby system rekrutacyjny umieszczał te informacje lokalnie w postaci ciasteczek, zmień ustawienia swojej przeglądarki.