Oferty pracy

Wyszukiwanie ofert.

Inżynier procesu

Kiel Polska Sp. Z O.O.
08472/2023, ważna do 2023-06-25
woj. wielkopolskie/Nowy Tomyśl/Umowa o pracę

Specjalista ds. bhp

Agata Lechocka-Wąsowicz
08471/2023, ważna do 2023-06-25
woj. lubuskie/Żary/Umowa o pracę

SUPEEER staż w DZIALE LOGISTYKI dla SUPEER STAŻYSTY

Agata Lechocka-Wąsowicz
08470/2023, ważna do 2023-06-25
woj. lubuskie/Żary/Płatny staż

Specjalista ds. jakości

Agata Lechocka-Wąsowicz
08469/2023, ważna do 2023-06-25
woj. lubuskie/Żary/Umowa o pracę

Inżynier Procesu

Agata Lechocka-Wąsowicz
08468/2023, ważna do 2023-06-25
woj. lubuskie/Żary/Umowa o pracę

Stażysta w Dziale Personalnym

Partner Centrum Praktyk i Karier Politechniki Poznańskiej
08467/2023, ważna do 2023-06-25
woj. zachodniopomorskie/Łozienica/Płatny staż

INŻYNIER SPRZEDAŻY

Leszczyńska Fabryka Pomp Sp. z o.o.
08466/2023, ważna do 2023-06-25
woj. wielkopolskie/Poznań/Umowa o pracę

Serwisant

Partner Centrum Praktyk i Karier Politechniki Poznańskiej
08465/2023, ważna do 2023-06-23
woj. wielkopolskie/LUBOŃ/Zlecenie

Asystent Kierownika Sprzedaży

PEKABEX
08464/2023, ważna do 2023-06-23
woj. wielkopolskie/Poznań/Umowa o pracę

PROGRAMISTA IT

Partner Centrum Praktyk i Karier Politechniki Poznańskiej
08463/2023, ważna do 2023-06-23
woj. wielkopolskie/Poznań/Umowa o pracę

MŁODSZY SPECJALISTA - WYDZIAŁ INWESTYCJI - ENEA Operator / Śródka

Enea Operator Sp. z o.o.
08462/2023, ważna do 2023-06-07
woj. wielkopolskie/Poznań/Umowa o pracę

Stażysta do Sekretariatu

Biofarm Sp. z o.o.
08461/2023, ważna do 2023-06-23
woj. wielkopolskie/POZNAŃ/Płatny staż

Operator/Operatorka - obróbka cieplna

Pratt & Whitney Kalisz
08460/2023, ważna do 2023-06-14
woj. wielkopolskie/Kalisz/Umowa o pracę

Operator/Operatorka - obróbka skrawaniem (Narzędziownia)

Pratt & Whitney Kalisz
08459/2023, ważna do 2023-06-14
woj. wielkopolskie/Kalisz/Umowa o pracę

Młodszy Operator/Młodsza Operatorka - obróbka skrawaniem

Pratt & Whitney Kalisz
08458/2023, ważna do 2023-06-14
woj. wielkopolskie/Kalisz/Umowa o pracę

Technik mechaniki scenicznej-mechanika maszyn, elektryka

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie
08457/2023, ważna do 2023-06-14
woj. lubelskie/Lublin/Umowa o pracę

ASYSTENT/ASYSTENTKA W DZIALE WDROŻEŃ I RAPORTOWANIA

Partner Centrum Praktyk i Karier Politechniki Poznańskiej
08456/2023, ważna do 2023-06-22
woj. wielkopolskie/Poznań/Zlecenie

Letnie staże w Urzędzie Miasta Poznania

Partner Centrum Praktyk i Karier Politechniki Poznańskiej
08455/2023, ważna do 2023-06-13
woj. wielkopolskie/Poznań/Płatny staż

Nauczyciel Informatyki

Milado Centrum Rozwoju Personalnego
08454/2023, ważna do 2023-06-22
woj. wielkopolskie/Poznań/Umowa o pracę

Inżynier Robót Budowlanych

Milado Centrum Rozwoju Personalnego
08453/2023, ważna do 2023-06-22
woj. wielkopolskie/Poznań/Umowa o pracę
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) kontrahent oświadcza, że został poinformowany o tym, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Politechnika Poznańska z siedzibą Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: 61 665 3639,
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Piotra Otomańskiego, który nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych na Politechnice Poznańskiej. Z IOD można kontaktować się mailowo, wysyłając wiadomość na adres: iod@put.poznan.pl.,
3) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, e i f RODO, w celu:
a) dysponowania danymi osobowymi, przez okres poprzedzający zawarcie Umowy dla potrzeb złożenia oferty lub negocjacji oraz przez okres wykonywania Umowy, jej realizacji, rozliczenia, koordynacji przez osoby fizyczne wskazane do kontaktów roboczych,
b) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych; z obowiązku archiwizacyjnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wynikającymi z przepisów zawartych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
c) wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym, polegającego w szczególności na prowadzeniu działalności naukowej, świadczeniu usług badawczych oraz transferu wiedzy i technologii do gospodarki,
d) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu realizacji umowy, stanowiących prawnie uzasadniony interes administratora,
4) Źródłem danych osobowych może być osoba, której dane dotyczą, ale również Strona umowy. Przetwarzane będą następujące kategorie danych: dane osobowe reprezentantów, pracowników/współpracowników – wskazane w treści umowy lub inne dane kontaktowe niezbędne do jej realizacji, koordynacji i rozliczenia, w szczególności: imię i nazwisko,e-mail służbowy, nr telefonu, stopień/tytuł naukowy, funkcja/stanowisko i miejsce pracy.
5) Odbiorcami danych mogą być:
a) organy publiczne i urzędy państwowe lub inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub wykonujące zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Politechniką Poznańską przetwarzają dane osobowe dla których administratorem jest Politechnika Poznańska, w szczególności podmioty świadczące dla Administratora obsługę informatyczną,
6) Administrator będzie przechowywał dane osobowe przez okres niezbędny do udokumentowania czynności z udziałem osób, których dane dotyczą, w związku z podjęciem działań przed zawarciem umowy i jej wykonywania, przez okres wynikający z przepisów rachunkowo-podatkowych. W przypadku potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej umowy, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dokumentacja będzie podlegała archiwizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
7) W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, których dane dotyczą, przysługują (na zasadach określonych w RODO) następujące uprawnienia: prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprzeciwu, prawo ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia oraz ograniczenia przetwarzania oraz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale też niezbędne do zawarcia oraz realizacji umowy,
10) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Witryna Centrum Praktyk i Karier przechowuje lokalnie informacje w plikach cookies w celu zapamiętania uwierzytelnionej sesji użytkownika oraz zbierania informacji statystycznych o sposobie korzystania ze stron internetowych. Jeżeli nie chcesz, aby system rekrutacyjny umieszczał te informacje lokalnie w postaci ciasteczek, zmień ustawienia swojej przeglądarki.