Oferty pracy

Wyszukiwanie ofert.

Program menadżerski GGP w dziale Produkcji, Jakości lub HR.

British American Tobacco Polska S.A
09664/2024, ważna do 2024-06-22
woj. podlaskie/Augustów/Umowa o pracę

Wireless (Wi-Fi) Network Administration

Partner Centrum Praktyk i Karier Politechniki Poznańskiej
09663/2024, ważna do 2024-06-21
woj. wielkopolskie/Poznań/Umowa o pracę

Konsultant Helpdesk - II linia wsparcia z j. niemieckim i angielskim

Partner Centrum Praktyk i Karier Politechniki Poznańskiej
09662/2024, ważna do 2024-06-21
woj. wielkopolskie/Poznań/Umowa o pracę

Inżynier Budowy br. Elektryczna PV/FW

Romgos sp. z o.o. Engineering sp.k.
09661/2024, ważna do 2024-06-21
woj. wielkopolskie/Konin/Umowa o pracę

Asystent projektanta Farm Fotowoltaicznych/Sieci Energetycznych SN/GPO

Romgos sp. z o.o. Engineering sp.k.
09660/2024, ważna do 2024-06-21
woj. wielkopolskie/Konin/Umowa o pracę

Projektingenieur im Bereich Hochspannungskabelprojekte

TELE-FONIKA KABLE S A.
09659/2024, ważna do 2024-06-20
woj. kujawsko-pomorskie/Bydgoszcz/Umowa o pracę

Inżynier Budowy (branża: technologiczna – gas&oil)

Romgos sp. z o.o. Engineering sp.k.
09658/2024, ważna do 2024-06-20
woj. wielkopolskie/Konin/Umowa o pracę

IT Development Program (3-12 months, part-time / full-time)

Procter and Gamble Polska
09657/2024, ważna do 2024-06-20
woj. mazowieckie/Warszawa/Płatny staż

Future Key Account Manager Program

Procter and Gamble Polska
09656/2024, ważna do 2024-06-20
woj. mazowieckie/Warszawa/Płatny staż

HR Business Partner Development Program

Procter and Gamble Polska
09655/2024, ważna do 2024-06-20
woj. mazowieckie/Warszawa/Płatny staż

Market Planning and Customization Development Program

Procter and Gamble Polska
09654/2024, ważna do 2024-06-20
woj. mazowieckie/Warszawa/Płatny staż

Junior Finance Manager

Partner Centrum Praktyk i Karier Politechniki Poznańskiej
09653/2024, ważna do 2024-06-20
woj. mazowieckie/Warszawa/Umowa o pracę

Future Finance Leaders Program

Procter and Gamble Polska
09652/2024, ważna do 2024-06-20
woj. mazowieckie/Warszawa/Płatny staż

Asystent projektanta branży elektrycznej

Partner Centrum Praktyk i Karier Politechniki Poznańskiej
09651/2024, ważna do 2024-06-20
woj. wielkopolskie/Poznań/Umowa o pracę

PRACOWNIK LABORATORIUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO

NOVOL SP. Z O.O.
09650/2024, ważna do 2024-06-10
woj. wielkopolskie/Komorniki pod Poznaniem/Umowa o pracę

POZNAŃ - (MŁODSZY) SPECJALISTA DS. ROZWOJU - BIURO PRZYŁĄCZEŃ - ENEA OPERATOR SP. Z O.O.

Partner Centrum Praktyk i Karier Politechniki Poznańskiej
09649/2024, ważna do 2024-06-03
woj. wielkopolskie/Poznań/Umowa o pracę

PRAKTYKI LETNIE W NOVOL

NOVOL SP. Z O.O.
09648/2024, ważna do 2024-06-03
woj. wielkopolskie/Komorniki koło Poznania/Płatny staż

Staż w Dziale Jakości i Bezpieczeństwa Wyrobów Medycznych

Getinge IC Production Poland
09647/2024, ważna do 2024-06-19
woj. wielkopolskie/Poznań/Zlecenie

Personalized Internet Ads Assessor Poland - German

Partner Centrum Praktyk i Karier Politechniki Poznańskiej
09646/2024, ważna do 2024-06-19
woj. wielkopolskie/Warsaw/Umowa o pracę

ZIELONA GÓRA - (Młodszy) Specjalista ds. Układów Pomiarowych i Jakości Energii Elektrycznej - ENEA Operator

Partner Centrum Praktyk i Karier Politechniki Poznańskiej
09645/2024, ważna do 2024-05-31
woj. lubuskie/Zielona Góra/Umowa o pracę
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) kontrahent oświadcza, że został poinformowany o tym, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Politechnika Poznańska z siedzibą Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: 61 665 3639,
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Piotra Otomańskiego, który nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych na Politechnice Poznańskiej. Z IOD można kontaktować się mailowo, wysyłając wiadomość na adres: iod@put.poznan.pl.,
3) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, e i f RODO, w celu:
a) dysponowania danymi osobowymi, przez okres poprzedzający zawarcie Umowy dla potrzeb złożenia oferty lub negocjacji oraz przez okres wykonywania Umowy, jej realizacji, rozliczenia, koordynacji przez osoby fizyczne wskazane do kontaktów roboczych,
b) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych; z obowiązku archiwizacyjnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wynikającymi z przepisów zawartych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
c) wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym, polegającego w szczególności na prowadzeniu działalności naukowej, świadczeniu usług badawczych oraz transferu wiedzy i technologii do gospodarki,
d) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu realizacji umowy, stanowiących prawnie uzasadniony interes administratora,
4) Źródłem danych osobowych może być osoba, której dane dotyczą, ale również Strona umowy. Przetwarzane będą następujące kategorie danych: dane osobowe reprezentantów, pracowników/współpracowników – wskazane w treści umowy lub inne dane kontaktowe niezbędne do jej realizacji, koordynacji i rozliczenia, w szczególności: imię i nazwisko,e-mail służbowy, nr telefonu, stopień/tytuł naukowy, funkcja/stanowisko i miejsce pracy.
5) Odbiorcami danych mogą być:
a) organy publiczne i urzędy państwowe lub inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub wykonujące zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Politechniką Poznańską przetwarzają dane osobowe dla których administratorem jest Politechnika Poznańska, w szczególności podmioty świadczące dla Administratora obsługę informatyczną,
6) Administrator będzie przechowywał dane osobowe przez okres niezbędny do udokumentowania czynności z udziałem osób, których dane dotyczą, w związku z podjęciem działań przed zawarciem umowy i jej wykonywania, przez okres wynikający z przepisów rachunkowo-podatkowych. W przypadku potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej umowy, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dokumentacja będzie podlegała archiwizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
7) W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, których dane dotyczą, przysługują (na zasadach określonych w RODO) następujące uprawnienia: prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprzeciwu, prawo ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia oraz ograniczenia przetwarzania oraz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale też niezbędne do zawarcia oraz realizacji umowy,
10) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Witryna Centrum Praktyk i Karier przechowuje lokalnie informacje w plikach cookies w celu zapamiętania uwierzytelnionej sesji użytkownika oraz zbierania informacji statystycznych o sposobie korzystania ze stron internetowych. Jeżeli nie chcesz, aby system rekrutacyjny umieszczał te informacje lokalnie w postaci ciasteczek, zmień ustawienia swojej przeglądarki.