Oferty pracy

Wyszukiwanie ofert.

Stażysta/stażystka w Dziale Adaptacji Rynkowych_Mechanika

Solaris Bus & Coach sp. z o.o.
09684/2024, ważna do 2024-06-18
woj. wielkopolskie/Bolechowo-Osiedle/Płatny staż

Staż programista systemów wbudowanych

Partner Centrum Praktyk i Karier Politechniki Poznańskiej
09683/2024, ważna do 2024-06-11
woj. wielkopolskie/Poznań/Płatny staż

Technik Utrzymania Ruchu

Partner Centrum Praktyk i Karier Politechniki Poznańskiej
09682/2024, ważna do 2024-06-17
woj. wielkopolskie/Poznań/Umowa o pracę

Płatny Staż w Pracowni Architektonicznej

Partner Centrum Praktyk i Karier Politechniki Poznańskiej
09681/2024, ważna do 2024-06-26
woj. wielkopolskie/Poznań/Płatny staż

SAP Intern

Partner Centrum Praktyk i Karier Politechniki Poznańskiej
09680/2024, ważna do 2024-06-26
woj. wielkopolskie/Poznań, Wrocław, Katowice /Zlecenie

Inżynier w dziale rozwoju produktu

Rotovia Międzyrzecz Sp. z o.o.
09679/2024, ważna do 2024-06-26
woj. lubuskie/Międzyrzecz/Praktyka

Specjalista ds. rozwoju systemu EOD

Partner Centrum Praktyk i Karier Politechniki Poznańskiej
09678/2024, ważna do 2024-06-23
woj. wielkopolskie/Poznań/Umowa o pracę

ASYSTENT - STAŻYSTA

Partner Centrum Praktyk i Karier Politechniki Poznańskiej
09677/2024, ważna do 2024-06-23
woj. wielkopolskie/Poznań/Umowa o pracę

Software Developer Internshipoferta pracy

Sollers Consulting sp. z o.o.
09676/2024, ważna do 2024-06-07
woj. wielkopolskie/Poznań /Zlecenie

Business Analyst Internship

Sollers Consulting sp. z o.o.
09675/2024, ważna do 2024-06-07
woj. wielkopolskie/Poznań /Zlecenie

Specjalista ds. Jakości

Marmite Sp. z o.o.
09674/2024, ważna do 2024-06-14
woj. wielkopolskie/Zakrzewo (pow. poznański)/Umowa o pracę
woj. wielkopolskie/Szamotuły/Umowa o pracę

Trener Programowania dla dzieci

Step IT Academy Poznań
09672/2024, ważna do 2024-06-22
woj. małopolskie/Kraków/Zlecenie

Asystent ds. realizacji projektów międzynarodowych

go&management GmbH SK
09671/2024, ważna do 2024-06-13
woj. wielkopolskie/Poznań/Umowa o pracę

Praktyki wakacyjne/staż studencki - Nickel Development

Nickel Development Sp. z o.o.
09670/2024, ważna do 2024-06-22
woj. wielkopolskie/Poznań/Płatny staż

STAŻYSTA W DZIALE RAPORTOWANIA I STRATEGII

Partner Centrum Praktyk i Karier Politechniki Poznańskiej
09669/2024, ważna do 2024-06-22
woj. wielkopolskie/Poznań/Umowa o pracę

Inżynier-Planista przygotowania produkcji

09668/2024, ważna do 2024-06-22
woj. wielkopolskie/Gruszczyn k. Swarzędza/Umowa o pracę

Software Developer Internship

Sollers Consulting sp. z o.o.
09667/2024, ważna do 2024-06-13
woj. wielkopolskie/Poznań /Zlecenie

Business Analyst Internship

Sollers Consulting sp. z o.o.
09666/2024, ważna do 2024-06-13
woj. wielkopolskie/Poznań /Zlecenie

PPRACOWNIK OBSŁUGI SERWISOWO-TECHNICZNEJ/SERWISANT

Partner Centrum Praktyk i Karier Politechniki Poznańskiej
09665/2024, ważna do 2024-06-22
woj. wielkopolskie/Bolechowo k/Poznania/Umowa o pracę
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) kontrahent oświadcza, że został poinformowany o tym, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Politechnika Poznańska z siedzibą Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: 61 665 3639,
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Piotra Otomańskiego, który nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych na Politechnice Poznańskiej. Z IOD można kontaktować się mailowo, wysyłając wiadomość na adres: iod@put.poznan.pl.,
3) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, e i f RODO, w celu:
a) dysponowania danymi osobowymi, przez okres poprzedzający zawarcie Umowy dla potrzeb złożenia oferty lub negocjacji oraz przez okres wykonywania Umowy, jej realizacji, rozliczenia, koordynacji przez osoby fizyczne wskazane do kontaktów roboczych,
b) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych; z obowiązku archiwizacyjnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wynikającymi z przepisów zawartych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
c) wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym, polegającego w szczególności na prowadzeniu działalności naukowej, świadczeniu usług badawczych oraz transferu wiedzy i technologii do gospodarki,
d) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu realizacji umowy, stanowiących prawnie uzasadniony interes administratora,
4) Źródłem danych osobowych może być osoba, której dane dotyczą, ale również Strona umowy. Przetwarzane będą następujące kategorie danych: dane osobowe reprezentantów, pracowników/współpracowników – wskazane w treści umowy lub inne dane kontaktowe niezbędne do jej realizacji, koordynacji i rozliczenia, w szczególności: imię i nazwisko,e-mail służbowy, nr telefonu, stopień/tytuł naukowy, funkcja/stanowisko i miejsce pracy.
5) Odbiorcami danych mogą być:
a) organy publiczne i urzędy państwowe lub inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub wykonujące zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Politechniką Poznańską przetwarzają dane osobowe dla których administratorem jest Politechnika Poznańska, w szczególności podmioty świadczące dla Administratora obsługę informatyczną,
6) Administrator będzie przechowywał dane osobowe przez okres niezbędny do udokumentowania czynności z udziałem osób, których dane dotyczą, w związku z podjęciem działań przed zawarciem umowy i jej wykonywania, przez okres wynikający z przepisów rachunkowo-podatkowych. W przypadku potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej umowy, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dokumentacja będzie podlegała archiwizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
7) W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, których dane dotyczą, przysługują (na zasadach określonych w RODO) następujące uprawnienia: prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprzeciwu, prawo ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia oraz ograniczenia przetwarzania oraz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale też niezbędne do zawarcia oraz realizacji umowy,
10) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Witryna Centrum Praktyk i Karier przechowuje lokalnie informacje w plikach cookies w celu zapamiętania uwierzytelnionej sesji użytkownika oraz zbierania informacji statystycznych o sposobie korzystania ze stron internetowych. Jeżeli nie chcesz, aby system rekrutacyjny umieszczał te informacje lokalnie w postaci ciasteczek, zmień ustawienia swojej przeglądarki.