Oferty pracy

Wyszukiwanie ofert.

Intermediary Oversight Consultant

Partner Centrum Praktyk i Karier Politechniki Poznańskiej
08492/2023, ważna do 2023-06-29
woj. wielkopolskie/Poznań/Umowa o pracę

Staż 6 miesięczny w Sekcji Konstrukcji Oprzyrządowania

Partner Centrum Praktyk i Karier Politechniki Poznańskiej
08491/2023, ważna do 2023-06-29
woj. wielkopolskie/Kalisz/Zlecenie

Staż 6 miesięczny w Dziale obsługi klienta

Partner Centrum Praktyk i Karier Politechniki Poznańskiej
08490/2023, ważna do 2023-06-29
woj. wielkopolskie/Kalisz /Zlecenie

Praktyka w fabryce transformatorów

Power Engineering Transformatory Sp. z o.o.
08489/2023, ważna do 2023-06-29
woj. wielkopolskie/Czerwonak/Praktyka

Praktyka / Dział Techniczny Flexkon Europe Sp. z o.o.

Flexkon Europe Sp. z o.o.
08488/2023, ważna do 2023-06-20
woj. wielkopolskie/Poznań/Praktyka

Płatny staż - Mechatronik / Elektronik

Partner Centrum Praktyk i Karier Politechniki Poznańskiej
08487/2023, ważna do 2023-06-28
woj. wielkopolskie/Poznań - okolice/Płatny staż

Mł. specjalista ds. układów pneumatycznych i zespołów hamulcowych

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny
08486/2023, ważna do 2023-06-28
woj. wielkopolskie/Poznań/Umowa o pracę

Staż 6 miesięczny w Sekcji Technologii

Partner Centrum Praktyk i Karier Politechniki Poznańskiej
08485/2023, ważna do 2023-06-28
woj. wielkopolskie/Kalisz /Zlecenie

Pracownik logistyki magazynowej

Personnel International BPO
08484/2023, ważna do 2023-06-28
woj. wielkopolskie/Komorniki/Zlecenie

Przedstawiciel Jakości Dostawców

Pratt & Whitney Kalisz
08483/2023, ważna do 2023-06-19
woj. wielkopolskie/Kalisz/Umowa o pracę

STAŻYSTA/APLIKANT RADCOWSKI W ZESPOLE PRAWNYM & COMPLIANCE

Partner Centrum Praktyk i Karier Politechniki Poznańskiej
08482/2023, ważna do 2023-06-28
woj. wielkopolskie/Poznań/Umowa o pracę

Asystent Inżyniera Budowy

Ritex Development
08481/2023, ważna do 2023-06-25
woj. dolnośląskie/Legnica/Umowa o pracę

Asystent/ka ds. Administracji

Biofarm Sp. z o.o.
08480/2023, ważna do 2023-06-25
woj. wielkopolskie/POZNAŃ/Zlecenie

Młodszy Elektronik

M2T sp. z o.o. sp. k.
08479/2023, ważna do 2023-06-25
woj. wielkopolskie/Złotniki / Suchy Las/Zlecenie

Staż na stanowisku projektant, konstruktor maszyn i linii technologicznych

Mysak Group Sp. z o.o. Sp. k.
08478/2023, ważna do 2023-06-25
woj. wielkopolskie/Dąbrowa k. Poznania/Płatny staż

Inżynier CAD

Partner Centrum Praktyk i Karier Politechniki Poznańskiej
08477/2023, ważna do 2023-06-09
woj. wielkopolskie/Brodowo/Umowa o pracę

Projektant w dziale netDECOR

Partner Centrum Praktyk i Karier Politechniki Poznańskiej
08476/2023, ważna do 2023-06-25
woj. wielkopolskie/Poznań/Praktyka

(staż) Inżynier ds. rozwoju (systemy sieciowe)

Partner Centrum Praktyk i Karier Politechniki Poznańskiej
08475/2023, ważna do 2023-06-25
woj. wielkopolskie/Poznań/Płatny staż

PRAKTYKA, DZIAŁ WSPARCIA TECHNICZNO-HANDLOWEGO

PROMAG S.A.
08474/2023, ważna do 2023-06-09
woj. wielkopolskie/Poznań/Praktyka

Asystent/ka ds. dokumentacji budowlanej.

Chint Solar Poland
08473/2023, ważna do 2023-06-25
woj. wielkopolskie/Opalenica/ Warszawa/Praktyka
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) kontrahent oświadcza, że został poinformowany o tym, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Politechnika Poznańska z siedzibą Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: 61 665 3639,
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Piotra Otomańskiego, który nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych na Politechnice Poznańskiej. Z IOD można kontaktować się mailowo, wysyłając wiadomość na adres: iod@put.poznan.pl.,
3) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, e i f RODO, w celu:
a) dysponowania danymi osobowymi, przez okres poprzedzający zawarcie Umowy dla potrzeb złożenia oferty lub negocjacji oraz przez okres wykonywania Umowy, jej realizacji, rozliczenia, koordynacji przez osoby fizyczne wskazane do kontaktów roboczych,
b) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności wynikających z przepisów rachunkowo-podatkowych; z obowiązku archiwizacyjnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wynikającymi z przepisów zawartych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
c) wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym, polegającego w szczególności na prowadzeniu działalności naukowej, świadczeniu usług badawczych oraz transferu wiedzy i technologii do gospodarki,
d) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu realizacji umowy, stanowiących prawnie uzasadniony interes administratora,
4) Źródłem danych osobowych może być osoba, której dane dotyczą, ale również Strona umowy. Przetwarzane będą następujące kategorie danych: dane osobowe reprezentantów, pracowników/współpracowników – wskazane w treści umowy lub inne dane kontaktowe niezbędne do jej realizacji, koordynacji i rozliczenia, w szczególności: imię i nazwisko,e-mail służbowy, nr telefonu, stopień/tytuł naukowy, funkcja/stanowisko i miejsce pracy.
5) Odbiorcami danych mogą być:
a) organy publiczne i urzędy państwowe lub inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub wykonujące zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Politechniką Poznańską przetwarzają dane osobowe dla których administratorem jest Politechnika Poznańska, w szczególności podmioty świadczące dla Administratora obsługę informatyczną,
6) Administrator będzie przechowywał dane osobowe przez okres niezbędny do udokumentowania czynności z udziałem osób, których dane dotyczą, w związku z podjęciem działań przed zawarciem umowy i jej wykonywania, przez okres wynikający z przepisów rachunkowo-podatkowych. W przypadku potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej umowy, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dokumentacja będzie podlegała archiwizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
7) W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, których dane dotyczą, przysługują (na zasadach określonych w RODO) następujące uprawnienia: prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprzeciwu, prawo ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia oraz ograniczenia przetwarzania oraz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale też niezbędne do zawarcia oraz realizacji umowy,
10) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Witryna Centrum Praktyk i Karier przechowuje lokalnie informacje w plikach cookies w celu zapamiętania uwierzytelnionej sesji użytkownika oraz zbierania informacji statystycznych o sposobie korzystania ze stron internetowych. Jeżeli nie chcesz, aby system rekrutacyjny umieszczał te informacje lokalnie w postaci ciasteczek, zmień ustawienia swojej przeglądarki.